Psychologické poradenství a diagnostika Manažerská a profesní diagnostika Dopravně-psychologické vyšetření řidičů Psychologická praxe Psycholog

Ceník

Psychologické poradenství a diagnostika
Individuální psychologická konzultace750 Kč/50 min. sezení
Individuální konzultace propojená s psychologickou diagnostikou950 Kč/ 1 hod. sezení *
Cílené individualizované programy zaměřené na nácvik dovedností **
Program asertivní komunikace6250 Kč/10 sezení po 50 min.
Program zvládání stresové zátěže 5750 Kč/10 sezení po 50 min.
Manažerská a profesní diagnostika (pozn. I=individuální forma, S=skupinová forma) ***
Základní posouzení pracovního potenciálu (I) 1750 Kč
Základní posouzení pracovního potenciálu (S) 990 Kč
Posouzení osobnostních předpokladů pro manažerské pozice (I) 3450 Kč
Posouzení osobnostních předpokladů pro manažerské pozice (S) 2150 Kč
Posouzení kognitivně-výkonových předpokladů pro náročné pozice 2350 Kč
Základní posouzení profesní orientace u dospělých 1350 Kč
Vyšetření řidičů ****
Vyšetření řidiče-seniora/začátečníka/žáka autoškoly 950 Kč
Vyšetření profesionálního řidiče dle zákona č. 361/2000 Sb.: § 87a Dopravně psychologické vyšetření1390 Kč
Vyšetření kvůli vracení ŘP dle zákona č. 361/2000 Sb.: § 87a Dopravně psychologické vyšetření1590 Kč

Poznámky:

První sezení je třeba uhradit předem (ať již formou bankovního převodu na účet 2699480309/0800, a to na základě mnou e-mailem odeslané Výzvy k úhradě, jako variabilní symbol u platby uvádějte prvních šest číslic z Vašeho rodného čísla, následně Vám dodám Fakturu – daňový doklad; možná je i platba v hotovosti na začátku 1. sezení) – při platbě v hotovosti si prosím přichystejte přesnou částku. Při převodu na účet si prosím s sebou na 1. sezení přineste doklad o proběhlé transakci, nebo mi jej zašlete na e-mail.

*) Pokud je vypracovávána zpráva, cena se navýší o časovou náročnost vypracování zprávy – což je obvykle cena za další 1 hodinu.
**) U cílených programů je třeba před nebo na 1. sezení uhradit 1/10 celkové ceny programu.
***) U platby za zprávy z manažerské a profesní oblasti je třeba před nebo na 1. setkání uhradit 50% ceny zprávy, zbytek poté při předání zprávy. U firemních klientů je možná platba až po odevzdání zpráv zákazníkovi (tj. uhrazení mnou vystavené faktury) – pokud firma zákazníka před započetím prací vystaví objednávku. V případě skupinové zprávy je v ceníku uvedena cena za 1 osobu, která se násobí počtem osob ve skupině. Skupinu tvoří minimálně 2 osoby.
****) Dopravně-psychologická vyšetření a vyšetření řidičů je třeba hradit předem – možné je zaslat na základě mnou e-mailem doručené Výzvy k úhradě platbu na účet 2699480309/0800, jako variabilní symbol uvádějte prvních šest číslic z Vašeho rodného čísla, následně Vám dodám Fakturu – daňový doklad. Vytištěné potvrzení o platbě si prosím přineste s sebou na vyšetření nebo mi jej zašlete e-mailem. Akceptuji také platbu v hotovosti, v tom případě prosím o přípravu přesného obnosu.

Poskytuji slevy studentům, matkám na rodičovské dovolené, nezaměstnaným a lidem v tíživější finanční situaci.