Psychologické poradenství a diagnostika Manažerská a profesní diagnostika Dopravně-psychologické vyšetření řidičů Psychologická praxe Psycholog

Dopravně-psychologické vyšetření řidičů

Dopravně-psychologické vyšetření řidičů

Poskytuji dopravně-psychologické vyšetření profesionálních a vybodovaných řidičů dle zákona č. 361/2000 Sb.: § 87a Dopravně psychologické vyšetření (viz aktuální zákonná úprava účinná od 1.8. 2011 a změny a doplnění platné od 1.7.2013).

Chcete mít vyšetření zcela zdarma? Je to jednoduché: Díky spolupráci s brněnským Centrem dopravního výzkumu je u mne možné absolvovat dopravně psychologické vyšetření de facto zdarma (pokud řidič dokončí dvanáctihodinový rehabilitační program pro problematické řidiče REPADO, Centrum dopravního výzkumu zpětně proplácí mnou vystavenou stvrzenku za dopravně psychologické vyšetření).

Realizuji i vyšetření řidičů-seniorů (vyšetření v rámci povinných lékařských posouzení zdravotní způsobilosti v 65 a 68 letech věku řidiče, následně každé 2 roky) dle zákona č. 361/2000 Sb. § 84 odst. 2, pokud je vyjádření psychologa vyžádáno posuzujícím lékařem. Psychologické vyšetření řidiče poskytuji také u jiných neprofesionálních řidičů, kteří nebyli vybodováni a u kterých lékař žádá psychologické vyšetření jako jeden z podkladů pro zpracování posudku o zdravotní způsobilosti (dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách § 42 a následující).

Další uplatnění dopravně-psychologického vyšetření, které nabízím: pro řidiče-začátečníky a pro žáky autoškol s cílem podrobněji posoudit psychické předpoklady k řízení a k rizikovému stylu řízení s následnými doporučeními psychologa, na co se především soustředit a na co si dávat při řízení primárně pozor.

Pracoviště akreditovaného dopravního psychologa:

Od Ministerstva dopravy ČR mám schválena 3 pracoviště v Jihomoravském kraji a to v Brně, Rousínově a Břeclavi. Objednat na jakékoliv z těchto pracovišť se můžete na mém telefonním čísle (Mgr. Petr Cagaš: +420 724 723 479), nebo můžete kontaktovat osoby uvedené níže:

Pracoviště Adresa Kontaktní osoba
Pracoviště Brno Horní 14
639 00 Brno
Mgr. Petr Cagaš
tel.: +420 724 723 479
Pracoviště Rousínov Radek Brtník Autoškola, s.r.o.
Akreditované školicí středisko
Tománkova 34/9
683 01 Rousínov
Radek Brtník
tel.: +420 777 777 181
Pracoviště Břeclav Autoškola Jana a Jiří Michalčíkovi
Na zahradách 3304/12
690 02 Břeclav
Jana Michalčíková
tel.: +420 739 029 224

Jak se připravit a co si vzít s sebou na dopravně-psychologické vyšetření:

Dostatečný spánek a odpočinek před vyšetřením.

Rezervovat si dostatek času: vyšetření běžně trvá přibližně dvě hodiny.

Nepožívat před vyšetřením alkohol ani jiné omamné látky.

Vzít si veškeré pomůcky pro korekci smyslových vad, které používáte (brýle, naslouchací zařízení atd.).

Připravit si doklad totožnosti (OP, cestovní pas nebo řidičský průkaz).

Přinést si výpis z evidenční karty řidiče (žádosti o výpis z evidenční karty řidiče se podávají na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo magistrátu města na území ČR; pro podání žádosti není stanoven žádný tiskopis, při rozsahu žádosti 1 strana podléhá vyřízení žádosti správnímu poplatku 15 Kč).

Vhodné je uvědomit si, že vyšetření není jen administrativní povinností, ale také Vám může přinést důležité informace, které můžete využít pro bezpečnější řízení. Jakékoliv dotazy k dosaženým výsledkům rád zodpovím.

Platbu psychologického vyšetření řidiče vyžaduji předem. Písemným výstupem z vyšetření je stručná zpráva o psychické způsobilosti k řízení, která je zasílána na Vámi udanou adresu ve třech vyhotoveních. V případě zájmu je možné objednat detailnější zprávu, která se jednotlivě vyjadřuje ke všem výkonům v testech provedených během vyšetření. Podrobné informace o výsledcích vyšetření (tj. výsledky jednotlivých testů, údaje o životní historii) jiným subjektům kromě řidiče nesděluji.