Psychologické poradenství a diagnostika Manažerská a profesní diagnostika Dopravně-psychologické vyšetření řidičů Psychologická praxe Psycholog

Užitečné odkazy

Přístupné informace o psychických obtížích

Vždy pomůže, když se člověk lépe vyzná ve vlastních obtížích – klientům, které trápí psychické problémy, proto doporučuji příslušné publikace ze série Rádci pro zdraví nakladatelství Portál, s.r.o., a to zvláště velice praktické a mýty bořící knížky od Jána Praška a jeho spoluautorů.

Odkaz na edici Rádci pro zdraví:
http://obchod.portal.cz/kategorie/radci-pro-zdravi/psychicke-nemoci

Jednoduché relaxační cvičení

Ke zmírnění negativních zdravotních a psychických dopadů stresu může napomoci pravidelné a systematicky prováděné relaxační cvičení. Doba jednotlivého cvičení přitom nemusí být dlouhá, jde spíše o zmíněnou pravidelnost a správné návyky. Didakticky vhodnou příručkou k nácviku relaxace je např. útlá publikace Jozefa Haška Autogenní trénink.

Objednat si ji můžete např. zde:
http://www.alza.cz/josef-hasto-r6791.htm

Kognitivní trénink – cesta ke zlepšení vlastní výkonnosti i spokojenosti?

Výzkumy z poslední doby svědčí pro to, že je možné úspěšně zvyšovat výkonnost vlastních duševních procesů pomocí pravidelně realizovaného kognitivního tréninku. O co se jedná? V podstatě o jednoduché počítačové hry, které jsou zaměřené na procvičování elementárních i složitějších kognitivních – tj. především pozornostních, paměťových a myšlenkových – mechanismů. Důležité je, aby byl kognitivní trénink správně „dávkován“ a aby se zaměřoval na oblasti psychiky, které je u konkrétního člověka třeba skutečně rozvíjet. Podstatné je také měření progresu, tj. posouzení, zda se trénující člověk postupně zlepšuje či zda si alespoň udržuje stejnou úroveň výkonu.

Bylo zjištěno, že je prostřednictvím kognitivního tréninku možné zvyšovat výkon v testech fluidní inteligence (tj. převážně vrozeného, vzděláním nepříliš ovlivněného rozumového potenciálu), a že je možné zlepšovat také úroveň seberegulace a emoční stability. Jinými slovy: Zdá se, že kognitivní trénink rozvíjí i takové oblasti psychiky, které mají zásadní vliv na každodenní život.

Odkazy na 2 vědecky intenzivně prověřované kognitivní tréninky v angličtině:
http://www.cognifit.com/
http://www.lumosity.com/