Psychologické poradenství a diagnostika Manažerská a profesní diagnostika Dopravněpsychologické vyšetření řidičů Psychologická praxe Psycholog

Ceník

Psychologické poradenství a diagnostika
Individuální psychologická konzultace1200 Kč/50 min. sezení
Individuální konzultace propojená s psychologickou diagnostikou1 450 Kč/ 1 hod. sezení *
Základní posouzení profesní orientace u dospělých a dospívajících (včetně podrobné písemné zprávy) 3 200 Kč
Psychologické vyšetření před zvažovanou/plánovanou bariatrickou operací3 200 Kč
Psychologické vyšetření ke zbrojnímu průkazu na žádost lékaře 4 200 Kč
Vyšetření řidičů a dopravněpsychologický pohovor **
Vyšetření řidiče-seniora/ze zdravotních důvodů/začátečníka/žáka autoškoly 2 100 Kč
Vyšetření profesionálního řidiče dle zákona č. 361/2000 Sb.: § 87a Dopravněpsychologické vyšetření1 800 Kč
Vyšetření kvůli vracení ŘP dle zákona č. 361/2000 Sb.: § 87a Dopravněpsychologické vyšetření2 100 Kč
Dopravně psychologický pohovor (4 hod.) pro začínající řidiče, kteří nabyli 6 trestných bodů4 000 Kč

Poznámky:

První sezení je třeba uhradit předem (ať již formou bankovního převodu na účet 2699480309/0800, a to na základě mnou e-mailem odeslané Výzvy k úhradě, jako variabilní symbol u platby uvádějte prvních šest číslic z Vašeho rodného čísla, následně Vám dodám Fakturu – daňový doklad; možná je i platba v hotovosti na začátku 1. sezení) – při platbě v hotovosti si prosím přichystejte přesnou částku. Při převodu na účet si prosím s sebou na 1. sezení přineste doklad o proběhlé transakci, nebo mi jej zašlete na e-mail.

*) Pokud je vypracovávána zpráva, cena se navýší o časovou náročnost vypracování zprávy – což je obvykle cena za další 1 hodinu.
**) Dopravněpsychologické vyšetření a vyšetření řidičů je třeba hradit předem – možné je zaslat na základě mnou e-mailem doručené Výzvy k úhradě platbu na účet 2699480309/0800, jako variabilní symbol uvádějte prvních šest číslic z Vašeho rodného čísla, následně Vám dodám Fakturu – daňový doklad. Vytištěné potvrzení o platbě si prosím přineste s sebou na vyšetření nebo mi jej zašlete e-mailem. Akceptuji také platbu v hotovosti, v tom případě prosím o přípravu přesného obnosu.