Psychologické poradenství a diagnostika Manažerská a profesní diagnostika Dopravněpsychologické vyšetření řidičů Psychologická praxe Psycholog

Psychologické poradenství a diagnostika

Psychologické poradenství a diagnostika

Různí lidé mají různé představy o tom, jak jim psycholog může pomoci. Někdo preferuje svobodné sebeobjevování, při kterém je psychologem nenásilně doprovázen, jiný si přeje odvážně se konfrontovat s „tvrdšími daty“, jako jsou např. výsledky psychologických testů, na základě nichž se chce dozvědět více o svých předpokladech pro řešení životních výzev. Nabízím proto více možností, jak dospět k úlevě od obtíží a jak přistupovat k poznávání sebe sama.

Individuální psychologické konzultace

Dlouhodobě se zabývám vedením psychologických konzultací u klientů s osobními starostmi a obtížemi, jako je např. zklamání ve vztazích, opakující se typy konfliktních situací, nižší sebedůvěra, nejistota ohledně dalšího životního směřování, vyrovnávání se se ztrátami. Mnohdy jsou při konzultacích oslovována témata jako je osamostatnění se, hledání sebe sama, upevnění vlastní identity, smysluplná náplň času, rozhodování o životní změně, a také způsoby chování, které si klient chce osvojit.

Jak to obvykle probíhá?

Nejprve se sejdeme a pokusíme se vzájemně trochu poznat a vyjasnit očekávání (toto setkání může vyústit např. i v doporučení jiné odborné pomoci).

Následují 1-2 sezení zaměřená na životní historii klienta.

Posléze společně stanovíme časový plán dalších návštěv s jasnějším uchopením cíle konzultací, možný je kontrolní rozhovor o smysluplnosti spolupráce pro klienta po pěti sezeních.

Při dlouhodobějších vztahových obtížích či při potřebě měnit přetrvávající navyklé vzorce chování lze očekávat střednědobou až dlouhodobější docházku (v řádu vyšších desítek sezení).