Psychologické poradenství a diagnostika Manažerská a profesní diagnostika Dopravněpsychologické vyšetření řidičů Psychologická praxe Psycholog

Dopravněpsychologické vyšetření řidičů

Dopravněpsychologické vyšetření řidičů

Jsem akreditovaný dopravní psycholog vedený v seznamu udělených akreditací k provádění dopravněpsychologického vyšetření na stránkách Ministerstva dopravy ČR. Poskytuji Dopravněpsychologické vyšetření profesionálních a vybodovaných řidičů dle zákona č. 361/2000 Sb.: § 87a Dopravně psychologické vyšetření v platném znění.

Realizuji i vyšetření řidičů-seniorů (vyšetření v rámci povinných lékařských posouzení zdravotní způsobilosti v 65 a 68 letech věku řidiče, následně každé 2 roky), pokud je vyjádření psychologa vyžádáno posuzujícím lékařem. Psychologické vyšetření řidiče poskytuji také u jiných neprofesionálních řidičů, kteří nebyli vybodováni/nemají uložen ZŘMV (ZŘMV - Zákaz řízení motorových vozidel), a u kterých lékař žádá psychologické vyšetření jako jeden z podkladů pro zpracování posudku o zdravotní způsobilosti.

Další uplatnění dopravněpsychologického vyšetření, které nabízím: pro řidiče-začátečníky a pro žáky autoškol s cílem podrobněji posoudit psychické předpoklady k řízení a k rizikovému stylu řízení s následnými doporučeními psychologa, na co se především soustředit a na co si dávat při řízení primárně pozor.

Pracoviště akreditovaného dopravního psychologa:

Od Ministerstva dopravy ČR mám schválena 3 pracoviště v Jihomoravském kraji, a to v Brně, Rousínově a Břeclavi. Objednat na jakékoliv z těchto pracovišť se můžete na mém telefonním čísle (PhDr. Petr Cagaš: +420 724 723 479), nebo můžete kontaktovat osoby uvedené níže:

Pracoviště Adresa Kontaktní osoba
Pracoviště Brno Horní 14
639 00 Brno
PhDr. Petr Cagaš
tel.: +420 724 723 479
Pracoviště Rousínov Radek Brtník Autoškola, s.r.o.
Akreditované školicí středisko
Čechyně 147
683 01 Rousínov
Radek Brtník
tel.: +420 777 777 181
Pracoviště Břeclav Autoškola Jana a Jiří Michalčíkovi
Na zahradách 3304/12
690 02 Břeclav
Jana Michalčíková
tel.: +420 739 029 224

Jak se připravit a co si vzít s sebou na Dopravněpsychologické vyšetření:

Dostatečný spánek a odpočinek před vyšetřením.

Rezervovat si dostatek času: vyšetření běžně trvá přibližně dvě hodiny.

Nepožívat před vyšetřením alkohol ani jiné omamné látky.

Vzít si veškeré pomůcky pro korekci smyslových vad, které používáte (brýle, naslouchací zařízení atd.).

Připravit si doklad totožnosti (OP, cestovní pas nebo řidičský průkaz).

Přinést si Výpis z evidenční karty řidiče (žádosti o výpis z EKŘ (Evidenční Karty Řidiče) se podávají na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo magistrátu města na území ČR; pro podání žádosti není stanoven žádný tiskopis; tento výpis z EKŘ nesmí být v den dopravněpsychologického vyšetření starší než 30 dnů).

V případě vybodování nebo zákazu řízení (ZŘMV) uloženého soudem nebo správním orgánem je třeba dopravnímu psychologovi předložit také Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který není starší než 30 dní.

Vhodné je uvědomit si, že vyšetření není jen administrativní povinností, ale také Vám může přinést důležité informace, které můžete využít pro bezpečnější řízení. Jakékoliv dotazy k dosaženým výsledkům rád zodpovím.

Platbu psychologického vyšetření řidiče vyžaduji předem (bankovním převodem) nebo můžete úhradu provést na místě v hotovosti (nelze platit bankovní kartou).

Tip: Pokud jste se třeba nikdy s psychologickými testy a dotazníky nesetkali a trochu se jich obáváte, můžete si vyzkoušet stručný osobnostní a výkonový test od firmy Verita Diagnostics s.r.o., v níž působím jako jednatel. Blíže se o tomto testu můžete dozvědět zde. Na dané stránce je možné si test za příznivou cenu zakoupit.

Tento test sice není primárně dopravněpsychologický, jeho výsledky však lze k dopravnímu chování vztáhnout (byť se zaměřuje především na chování pracovní). Pokud ke mně následně půjdete na dopravněpsychologické vyšetření, můžete si výsledky testu vytisknout (nebo si opsat svůj vstupní kód), a já následně mohu výsledky tohoto testu porovnat s Vašimi výsledky během standardního dopravněpsychologického vyšetření.