Psychologické poradenství a diagnostika Manažerská a profesní diagnostika Dopravněpsychologické vyšetření řidičů Psychologická praxe Psycholog

Manažerská a profesní diagnostika

Manažerská a profesní diagnostika

Nabízím psychologické posouzení pomocí standardizovaných cíleně sestavených online testových setů nebo sad klasických psychodiagnostických testů typu „tužka-papír“ – a to za účelem popisu individuálních předpokladů pro výkon manažerských, expertních, administrativně-konzultantských, obchodních, týmových a dalších náročnějších pracovních pozic a rolí. Prostřednictvím rozhovoru a psychodiagnostiky je možné doporučit vhodné profesní směřování, které bude v souladu se strukturou nadání, se zájmy a s osobnostními dispozicemi klienta.

Klientům doporučuji, aby si nejdříve vyzkoušeli screeningový Test profesních předpokladů od firmy Verita Diagnostics s.r.o., ve které působím jako jednatel. Na základě výsledků tohoto testu a stručného telefonického rozhovoru o zadání ze strany klienta (+ obvykle také přihlédnutí k zaslanému životopisu) se domluvíme na individualizované nabídce..

Základní posouzení profesní orientace u dospělých a dospívajících

Využívám sadu psychodiagnostických dotazníků, které umožňují rozpoznat základní preferenční nastavení s ohledem na charakteristiky oboru a činnosti, kterým by se respondent mohl úspěšně věnovat. Měřeny jsou také osobnostní, zájmové a výkonové předpoklady pro širokou škálu pracovních zaměření. Doba administrace: 2,5-4 hodiny. Vhodné také pro studenty středních škol, případně pro studenty vysoké školy, kteří uvažují o změně oboru nebo mezi variantami navazujícího studia.